Dải Bollinger %B (%B)

Dải Bollinger %B hoặc Tỷ lệ phần trăm Băng thông (%B) là một chỉ báo bắt nguồn từ chỉ báo Dải Bollinger tiêu chuẩn. Dải Bollinger là một chỉ báo biến động tạo ra một dải gồm 3 đường được vẽ ra liên quan đến giá của chứng khoán. Đường giữa Middle Line thường là Đường trung bình giá đơn giản trong 20 ngày. Các Dải trên và Dưới thường có 2 độ lệch chuẩn bên trên và bên dưới đường SMA (Đường giữa - Middle Line). Chỉ báo %B nhằm định lượng hoặc hiển thị vị trí của giá cả liên quan đến các dải. %B có thể hữu ích trong việc xác định các xu hướng và tín hiệu giao dịch.

Đọc thêm về Bollinger Bands %B.