BTC

Bitcoin là hệ thống thanh toán được phát minh bởi Satoshi Nakamoto. Ông đã công bố phát minh vào năm 2008 và phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở năm 2009. Hệ thống này là ngang hàng; người dùng có thể giao dịch trực tiếp mà không cần người môi giới. Hệ thống này hoạt động mà không có một kho trung tâm hay một quản trị viên duy nhất, điều này khiến Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phân loại nó như là một đồng tiền ảo phân quyền. Bitcoin thường được gọi là đồng tiền điện tử đầu tiên. Bitcoin được mô tả phù hợp hơn là đồng tiền điện tử được phân quyền đầu tiên. Đây là loại tiền lớn nhất về tổng giá trị thị trường. Bitcoin là một công cụ tài chính thay thế, đã nổi lên bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
25
1
2
...
25