CME

CME Group Inc., thông qua các sàn giao dịch, cung cấp các sản phẩm trên tất cả các loại tài sản, bao gồm cả hợp đồng tương lai và các quyền chọn dựa trên lãi suất, chỉ số cổ phiếu, ngoại hối, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp và kim loại. Phân khúc của Công ty chủ yếu bao gồm Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), Hội đồng Thương mại Thành phố Chicago, Inc. (CBOT), Sở Giao dịch Hàng hóa New York, Inc. (NYMEX) và sở giao dịch hàng hóa Commodity Exchange, Inc. (COMEX). Công ty cung cấp giao dịch điện tử trên toàn cầu trên nền tảng CME Globex của mình. Công ty cũng cung cấp dịch vụ thanh toán và bù trừ qua các loại tài sản cho các giao dịch mua bán trao đổi và các sản phẩm phái sinh giao dịch trên thị trường OTC thông qua thanh toán bù trừ CME Clearing và CME Clearing Europe. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ lưu trữ, kết nối và hỗ trợ khách hàng cho giao dịch điện tử thông qua các dịch vụ đồng vị trí của mình. Nền tảng CME Direct của Công ty cung cấp giao dịch song song với các thị trường được trao đổi và niêm yết riêng tư.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2