Chỉ số Kênh hàng hóa (CCI)

Các chỉ số, chiến lược và thư viện

Chỉ số Kênh hàng hóa (CCI)

Chỉ số Kênh Hàng hóa (Commodity Channel Inde-CCI) là một bộ dao động xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo các biến đổi của một công cụ so giá trị trung bình thống kê. CCI là một chỉ báo rất nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi, chỉ báo này có được mức độ phổ biến không nhỏ do có sự linh hoạt. Nó là một dao động hoàn toàn không bị giới hạn và không có giới hạn trên hoặc dưới. CCI thường được sử dụng để tìm các tín hiệu đảo chiều cũng như phân kỳ. Ban đầu, chỉ báo được thiết kế để sử dụng để xác định xu hướng hàng hoá, tuy nhiên, nó được sử dụng cho một loạt các công cụ tài chính.
 
Đọc thêm về Commodity Channel Index.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
16
1
2
...
16