Biên tập viên chọn

Kịch bản nổi bật

Chọn lựa của Biên tập viên là gì?

Mỗi chỉ báo hoặc chiến lược mới được xuất bản trong Thư viện Công cộng của chúng tôi đều được phân tích bởi nhóm PineCoders của chúng tôi. Phần này trình bày các chỉ số mã nguồn mở tốt nhất được nhóm nghiên cứu lựa chọn gần đây.

Bất kỳ chỉ báo nguồn mở nào được xuất bản trong Thư viện Công cộng của chúng tôi đều có thể được giới thiệu trong Lựa chọn của ban biên tập nếu là chỉ báo gốc, cung cấp giá trị tiềm năng tốt cho các nhà giao dịch, bao gồm mô tả hữu ích và tuân thủ Quy tắc nội bộ.

Lựa chọn của ban biên tập xuất hiện ở đây và trên trang chủ của chúng tôi, nơi hàng triệu khách truy cập nhìn thấy chúng. Chúng không phải là một khuyến nghị để mua hoặc bán bất cứ thứ gì, cũng không phải sử dụng một chỉ báo cụ thể. Các lựa chọn của chúng tôi nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến các tập lệnh thú vị nhất được xuất bản bởi các tác giả hào phóng viết chúng cho các nhà giao dịch TradingView. Hy vọng của chúng tôi là họ khuyến khích học hỏi và chia sẻ trong cộng đồng của chúng tôi, đồng thời bạn khám phá các chỉ báo có thể hữu ích trong giao dịch của mình.

Pine Script là ngôn ngữ lập trình của TradingView. Nó cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư tạo ra các chỉ báo hoặc chiến lược của riêng họ, đôi khi chỉ với một vài dòng mã đơn giản. Nhiều tập lệnh được xuất bản trên TradingView là bản gốc và chỉ có sẵn cho cộng đồng của chúng tôi, hầu hết đều miễn phí.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
17
1
2
...
17