Hàng hóa Năng lượng

Mặt hàng năng lượng phần lớn là các loại mặt hàng khai thác được khai thác hoặc chiết xuất. Chúng bao gồm các loại nhiên liệu hoá thạch như than đá, dầu mỏ (ở các hỗn hợp và tinh khiết khác nhau) và khí thiên nhiên. Giá của các mặt hàng này là một trong những chỉ báo kinh tế được các nhà giao dịch, nhà kinh tế, chính phủ và doanh nghiệp theo dõi nhiều nhất, cho thấy mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ năng lượng. Giá các mặt hàng này chịu ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, lên hoặc xuống, cắt giảm hay gia tăng sản xuất và sự xuất hiện của các nguồn năng lượng xanh. Ngoài ra, giá của chúng cũng ảnh hưởng đến các mặt hàng khác có sử dụng năng lượng để sản xuất ra.

Các mặt hàng năng lượng được sử dụng trong cả sản xuất công nghiệp lẫn điều tiết lạm phát, do vậy chúng được xem là những tài sản phòng hộ hiệu quả. Bạn có thể giao dịch hoặc đầu tư các mặt hàng năng lượng thông qua hợp đồng tương lai, quyền chọn nhị phân, các quỹ giao dịch và cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm ngành năng lượng. Dầu mỏ là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới và nhóm thảo luận Dầu mỏ là một trong những nhóm sôi nổi nhất trên TradingView. Chúng tôi còn có những nhóm thảo luận thường xuyên về Khí thiên nhiên. Tại những nhóm này, các nhà giao dịch trao đổi trực tiếp về hướng đi hiện tại của thị trường hàng hoá năng lượng.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2