Dao động Xung lượng

Dao động xung lượng trở nên phổ biến bởi vì chúng là các chỉ số dẫn đầu có thể báo hiệu thay đổi xu hướng có thể xảy ra mà vẫn chưa bắt đầu. Khoảng thời gian điều chỉnh có nghĩa là các chỉ số này có thể được sử dụng bởi các trader trong ngày cũng như trader giữ lệnh ngắn hạn. Chúng giúp đánh giá sức mạnh và đà của một xu hướng nhưng cũng thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán, điều này có thể làm trễ hoặc đảo ngược xu hướng. Có một số dao động xung lượng như Connors RSI, Chỉ số Dao động tuyệt vời AO, Chỉ số Dao động giá và Chỉ số Lực Elder.
Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5