Cung và Cầu

Cung và cầu là một trong những chiến lược cốt lõi được sử dụng trong giao dịch. Nó tập trung vào các quy luật cung cầu cổ xưa và cách giá di chuyển trong một thị trường tự do. Nền tảng của chiến lược này là số lượng của một công cụ có sẵn và mong muốn của người mua đối với nó, thúc đẩy giá cả. Nó xác định các vùng trên biểu đồ nơi cầu vượt quá cung (vùng cầu), đẩy giá tăng hoặc nơi cung vượt quá cầu (vùng cung), khiến giá giảm. Hầu hết các nhà giao dịch cung và cầu chờ giá để vào lệnh vùng này, nơi đã diễn ra các hoạt động mua hoặc bán chính, trước khi tự mình vào vị thế mua hoặc bán.
 
Có ý nghĩa khi mua tại vùng cung và bán tại vùng cầu, nhưng cần lưu ý rằng vùng mới sẽ có hiệu quả hơn so với vùng được kiểm tra lại. Chúng có thể được sử dụng làm vùng vào cho xu hướng tiếp tục hoặc là vùng hồi cho xu hướng thay đổi. Các giao dịch có thể được thực hiện theo quy tắc vào lệnh hoặc thoát lệnh một cách chủ động hoặc thận trọng. TradingView có công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng xác định trực quan các cấp độ này trên biểu đồ.
Hiển thị thêm Script
1
2345
1
2
...
5