spark image
Photo: Kyle Mackie / Unsplash

Dự trữ thịt bò: Đầu tư vào mảng gia súc và thịt

4 mã
Chỉ một số lượng nhỏ các công ty sản xuất thịt và thịt bò kiểm soát phần lớn ngành công nghiệp thịt toàn cầu - bao gồm một số công ty thuộc sở hữu tư nhân - và công ty lớn nhất có trụ sở chính chỉ ở 5 quốc gia. Các công ty này tham gia vào việc giết mổ số lượng lớn động vật mỗi ngày, chế biến thịt để vận chuyển trên toàn cầu. Thống trị một phần lớn chuỗi thức ăn của con người (ví dụ như bít tết, bánh mì kẹp thịt và mọi thứ bên trong), có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào trong ngành đều được thể hiện trong giá cổ phiếu của các công ty - vì vậy chúng tôi đã liệt kê một số cái tên này. Hãy chắc chắn rằng bạn nghiên cứu DYOR và không lấy điều này để làm quyết định. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu.