spark image
Photo: Moreno Matković / Unsplash

DeFi Tokens: Finance 2.0

24 mã
Giống như Con dao của quân đội Thụy Sĩ về tiền điện tử, các ứng dụng Tài chính phi tập trung (DeFi) loại bỏ người trung gian khỏi các giao dịch tài chính, sử dụng sự kết hợp của các hợp đồng thông minh và mã để thực hiện tất cả các thứ điên rồ trên blockchain. Các DeFi token được liên kết với các giao thức DeFi, trong một số trường hợp được điều chỉnh bởi cơ sở người dùng của chúng.

Hiện nay, DeFi là một thuật ngữ khá rộng (rất nhiều mã thông báo được nhúng trong DeFi), vì vậy danh sách này được tổng hợp các token được phát triển chủ yếu như một tài sản được sử dụng trong một chuỗi khối dựa trên DeFi được liên kết. Chúng tôi cũng đã thu hẹp nó xuống các tokeno với vốn hóa thị trường đã thiết lập là 500 triệu đô la, bao gồm cả những thứ dao động xung quanh hình mờ đó - vì tất cả chúng ta đều biết giá có thể thay đổi nhanh như thế nào trong tiền điện tử. Điều đáng chú ý là danh sách không bao gồm các token thuộc về các blockchains chỉ hỗ trợ các ứng dụng DeFi, cũng như không bao gồm các stablecoin DeFi.

Như mọi khi, hãy nghiên cứu đầy đủ nhất có thể trước khi tham gia vào bất cứ điều gì.