spark image
Photo: Chuttersnap / Unsplash

Cổ phiếu nệm: Biểu tượng buồn ngủ

5 mã

Mô tả

Với một giấc mơ, một người thường cảm thấy mình có khả năng chinh phục thế giới. Vì vậy, có bất kỳ thắc mắc nào khi mọi người sẵn sàng trả nhiều tiền cho một chiếc giường tốt, hay ngày nay có những nhà sản xuất nệm được niêm yết công khai?

Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư - theo đúng nghĩa đen - trong một đêm ngon giấc, tại sao không xem lựa chọn cổ phiếu nệm này? Hãy nhớ rằng, chỉ vì công ty đang giúp mọi người nghỉ ngơi, không có nghĩa là công ty sẽ làm điều tương tự cho danh mục đầu tư của bạn.