spark image
Photo: Unsplash

Cổ phiếu tin tức: Giữ trang nhất

18 mã

Mô tả

Cho dù đó là báo chí, kênh truyền hình, người khổng lồ đa phương tiện hay trang web, thông tin là điều cần thiết và tin tức luôn là công việc kinh doanh lớn. Từ đế chế truyền thông toàn cầu của Rupert Murdoch đến Jeff Bezos mua tờ Washington Post, ai cũng muốn sở hữu một phần hành động. Và - với danh sách được sắp xếp của chúng tôi - bây giờ bạn cũng có thể làm được.

Danh sách này dựa trên sự lựa chọn bao gồm các nhóm báo được niêm yết công khai, các công ty giao báo và mạng lưới truyền thông cung cấp các kênh tin tức. Đây không phải là lời khuyên giao dịch và bạn vẫn nên tự nghiên cứu.