spark image
Photo: Damir Babacic / Unsplash

REITs: Khoản đầu tư thực sự

31 mã
Mặc dù đầu tư bất động sản tiêu chuẩn có thể là một phần trong danh mục đầu tư của bạn, Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) cung cấp một loại hình tiếp xúc thực tế thay thế, thông qua các công ty sở hữu, vận hành hoặc tài trợ cho bất động sản tạo thu nhập. Điều này bao gồm tài sản công nghiệp như nhà kho và các đơn vị tự lưu trữ hoặc tài sản thương mại như văn phòng và cửa hàng bán lẻ. Nếu bạn đang tìm hiểu về ngành này, REITs có thể đáng để thử.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty REIT lớn nhất ở Mỹ này. Tất cả đều tự hào có vốn hóa thị trường lớn hơn 10 tỷ đô la và bao gồm các công ty có hoạt động bất động sản công nghiệp, thương mại và nhà ở. Nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ đặt cược trang trại của gia đình vào bất kỳ tài sản tài chính nào mà không tự mình thực hiện một số công việc khảo sát nghiêm túc và thẩm định trước.