spark image
Photo: mari lezhava / Unsplash

Các công ty lâu đời nhất thế giới: Những nghệ sĩ tuổi già

19 mã
Kiếm tiền từ năm này qua năm khác có thể đủ thách thức, nhưng hãy tưởng tượng bạn đã làm điều đó trong nhiều thế kỷ. Nhật Bản có một số công ty lâu đời nhất trên thế giới - ví dụ, công ty xây dựng đền chùa Phật giáo Kongo Gumi đã kinh doanh suốt 14 thế kỷ trước khi đóng cửa vào năm 2006. Có rất nhiều công ty châu Âu và Mỹ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, một vài công ty trong số đó đã hơn 300 năm tuổi. Họ giống như một người ông già mà bạn có thể dựa vào để kiếm đồ ngọt và tiền tiêu vặt. Đây là những thương hiệu đã có hàng trăm năm trong lĩnh vực ngân hàng, bán lẻ, bất động sản và đăng thư. Nhiều công ty là nhãn hiệu nổi tiếng, và mặc dù một số đã được sáp nhập vào các doanh nghiệp khác, vẫn có rất nhiều công ty vẫn đang kinh doanh dưới thương hiệu ban đầu của họ. Kính lão đắc thọ.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên các công ty niêm yết lâu đời nhất trên thế giới. Một số vẫn đang kinh doanh dưới tên ban đầu của họ nhưng một số khác đã được đổi thương hiệu thông qua sáp nhập và mua lại nhưng vẫn hoạt động theo lĩnh vực ban đầu. Danh sách này không cấu thành lời khuyên giao dịch và chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu về bất kỳ khoản đầu tư nào trước khi thực hiện giao dịch.