Phân tích giá bitcoin tuần thứ 37 năm 2022

Live trading47 lượt xem

Đến hẹn lại lên, chúng ta cùng thảo luận về tình hình giao dịch tuần qua và xu hướng tăng - giảm của thị trường tuần tới nhé bà con

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến