Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 3 năm 2023

Live trading147 lượt xem

Một tuần đầy ấn tượng với mỗi ngày tăng cả một nghìn đô. Giá Bitcoin đã tăng 25% trong hai tuần đầu năm 2023. Vậy xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào? Có còn cơ hội cho những ai chưa lên tàu không? - Hãy tham gia thảo luận cùng chúng tôi vào 8h tối này như

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến