Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 2 năm 2023

Live trading115 lượt xem

Vì tối nay thứ hai ngày 9/1 giờ livestream định kỳ hàng tuần của STC trùng với giờ đá banh, nên chúng tôi xin dời lịch livestream vào 20h thứ 3 ngày 10/1. Anh chị em lưu ý để chuông báo, không có quên!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến