Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 47 năm 2022

Live trading109 lượt xem

Bitcoin đã phá nêm giảm giá xuống phía dưới vào tuần trước. Vậy các mức hỗ trợ tiếp theo là bao nhiêu? hãy tham gia thảo luận cùng chúng tôi vào 8h00 tối nay nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến