Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 46 năm 2022

Live trading78 lượt xem

Giá Bitcoin đã phá khu vực tích luỹ trên 18k. Mọi tin tức trên thị trường đều rất tiêu cực. Chúng ta phải làm gì trong giai đoạn này. Hãy thảo luận cùng chúng tôi vào 8h tối nay nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến