Phân tích xu hướng giá Bitcoin tuần thứ 45 năm 2022

Live trading39 lượt xem

Thị trường mới xanh một tý thì các voi cắn nhau. Liệu thị trường có phục hồi hay lại tàn lụi? Hãy tham gia thảo luận cùng chúng tôi vào 8h00 tối nay nhé!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Trò chuyện trực tuyến