Tôi được tự động gia hạn gói 1 năm hoặc 2 năm. Tôi muốn được hoàn lại tiền.

Theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày tự động gia hạn gói thuê bao 1 năm hoặc 2 năm. Không hoàn lại tiền sẽ được ban hành sau thời gian đó. Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu hoàn lại, miễn là thời hạn hoàn trả chưa trôi qua.

Chính sách hoàn chỉnh của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.

Việc hoàn tiền cho các đăng ký mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ được thực hiện theo các điều khoản của Google Play hoặc App Store và chỉ thông qua các cửa hàng tương ứng.