Tôi được tự động gia hạn gói 1 năm hoặc 2 năm. Tôi muốn được hoàn lại tiền.

Theo chính sách của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày tự động gia hạn gói thuê bao 1 năm hoặc 2 năm.

Nhưng kể cả khi trường hợp của bạn khác, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Vì vậy, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi khi gặp vấn đề này. Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp người dùng cụ thể và có thể hoàn tiền theo từng trường hợp này.

Tuy nhiên, việc hoàn tiền cho các đăng ký mua qua ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ được thực hiện theo các điều khoản của Google Play hoặc App Store và chỉ thông qua các cửa hàng tương ứng.