Tôi muốn ngừng tự động gia hạn đăng ký của mình đã được mua qua trang web

Bạn có thể tắt tự động gia hạn bất cứ lúc nào trước khi gói của bạn được gia hạn. Để làm điều đó, hãy đi tới Cài đặt hồ sơ của bạn -> Tài khoản và thanh toán -> Hủy tự động gia hạn.