Thanh giá đã biến mất khỏi biểu đồ

Rất có thể bạn đã ẩn chuỗi dữ liệu và nó không hiển thị trên biểu đồ của bạn. Để lấy lại, vui lòng nhấp vào biểu tượng mũi tên nhỏ bên cạnh tên của biểu tượng và chọn Hiển thị.