Làm thế nào tôi có thể loại bỏ tất cả các bản vẽ và chỉ báo trên biểu đồ?

Nhấp vào nút bảng điều khiển bên trái để mở menu thả xuống, sau đó nhấp vào Xóa Công cụ & Chỉ báo Vẽ.