Tôi bị tính phí cho cả một năm tiếp theo

Chúng tôi áp dụng ưu đãi giảm giá khi bạn trả tiền trước cho cả một năm. Các gói đăng ký theo tháng sẽ được tính phí như bình thường. Bạn có thể xem trang này để tìm hiểu thêm về các gói nâng cấp của chúng tôi - https://vn.tradingview.com/gopro.