Tôi cần có hóa đơn

Bạn có thể tải hoá đơn xuống từ tab Tài khoản & Thanh toán trong hồ sơ cá nhân của bạn. Chỉ cần cuộn xuống phần Lịch sử Thanh toán rồi nhấp vào Lấy hoá đơn ;

Lưu ý rằng nếu bạn đưa nhiều mặt hàng vào một đơn hàng duy nhất và thanh toán ngay tất cả mặt hàng, bạn sẽ không nhìn thấy nút Lấy hoá đơn cho từng gói đăng ký từ đơn hàng trong bảng Lịch sử Thanh toán.

Nếu bạn mua gói đăng ký trong ứng dụng Android hoặc iOS, bạn sẽ nhận được biên lai qua email từ Google Play hoặc App Store.