Tôi cần có hóa đơn

Bạn có thể tạo hóa đơn và tải xuống từ tab Tài khoản & Thanh toán trong hồ sơ của mình.

  • Cuộn xuống để tìm Lịch sử thanh toán của bạn và nhấp vào Nhận hóa đơn;
  • Điền vào biểu mẫu (hoặc đảm bảo các chi tiết được cung cấp là chính xác);
  • Nhấp vào Tải xuống Hóa đơn để lấy tệp PDF.

Lưu ý rằng nếu bạn đặt nhiều mặt hàng trong một đơn đặt hàng và thanh toán cho tất cả chúng cùng một lúc, bạn sẽ không thấy nút Nhận hóa đơn cho mọi đăng ký từ đơn đặt hàng trong bảng Lịch sử thanh toán.

Hóa đơn chỉ có thể được tạo cho các giao dịch mua được thực hiện trên trang web. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được email biên nhận sau bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện cả trên trang web và qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.