Màu sắc của nến không đúng

Bạn có thể đã áp dụng một chỉ báo đã tô màu lại các thanh trên biểu đồ. Hãy thử ẩn các chỉ báo trên biểu đồ để xem nếu đó là trường hợp.

Nếu một số thanh được tự động vẽ bằng màu đối nghịch, có thể tùy chọn Thanh màu dựa trên Đóng trước đó được bật trên biểu đồ của bạn. Nó có thể được tắt trong cài đặt biểu đồ.