Tiêu đề, thông số & giá trị chỉ báo biến mất khỏi chú giải (góc trên cùng bên trái của biểu đồ)

Bạn có thể hiển thị / ẩn tiêu đề chỉ báo trong chú giải (dòng trạng thái) bằng cách nhấp vào nút dấu cộng (+/-) ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ.