Có thể scan danh sách tùy chỉnh trong Bộ lọc không?

Hãy giả sử rằng bạn muốn quét Danh sách theo dõi hiện có hoặc một phần của nó. Dưới đây là những gì bạn cần làm.

  • Mở Danh sách theo dõi.
  • Chọn nhiều biểu tượng và chọn tùy chọn Flag All Chọn từ menu.
  • Chuyển đến Trình sàng lọc và cho phép lọc theo các biểu tượng được gắn cờ (xin lưu ý rằng chỉ những biểu tượng đó mới hiển thị, được giao dịch trên thị trường bạn đã chọn trong các bộ lọc của Trình sàng lọc).
  • Tùy chỉnh các cột bằng cách loại bỏ các cột không mong muốn và thêm các cột bạn cần.
  • Lọc và / hoặc sắp xếp danh sách theo tiêu chí của bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây

https://www.tradingview.com/blog/vi/introducing-flagged-symbols-7443/