Làm cách nào để tôi tắt/bật những vòng tròn/chấm màu trên biểu đồ

Để bật hoặc tắt các ý tưởng được xuất bản trên biểu đồ, hãy mở Bảng bên phải> Luồng ý tưởng. Nút "bóng đèn" nằm ở đầu tab.

Nếu bạn chỉ muốn xem ý tưởng của riêng mình hoặc ý tưởng của người dùng bạn đang theo dõi, hãy chọn tùy chọn tương ứng trong menu thả xuống ở bên phải từ "bóng đèn".