Tôi đã đăng ký dùng thử miễn phí nhưng không thể thêm chữ ký

Tính năng chữ ký chỉ dành cho nhưng người dùng trả tiền. Người dùng miễn phí và bản dùng thử sẽ không được sử dụng tính năng này,