Các bản vẽ không được đồng bộ giữa các bố cục / tab biểu đồ

Hiện tại, chúng tôi chỉ đồng bộ hóa các bản vẽ áp dụng cho các biểu đồ trong cùng bố cục biểu đồ.

Nếu bạn muốn các bản vẽ được đồng bộ hóa trên cùng một biểu tượng giữa tất cả các bố cục biểu đồ, bạn có thể ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên của việc thêm tính năng này bằng cách để lại nhận xét hoặc thích trong chủ đề thích hợp trên GetSatisfaction.