Điểm khác nhau giữa Bộ lọc cổ phiếu và bộ lọc Forex?

Có nhiều điểm tương đồng giữa Trình sàng lọc ForexTrình sàng lọc chứng khoán, nhưng công cụ này được xây dựng dành riêng cho các nhà giao dịch ngoại hối.

Nó có thể mở trực tiếp từ biểu đồ của bạn

Công cụ này giúp phân tích các cặp tiền tệ lớn, nhỏ & exotics. Có nhiều lựa chọn hơn 2000 cặp FX.


Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để chọn một khu vực cụ thể.


Tính năng Tự động làm mới được bật cho tất cả người dùng theo mặc định.