Có cách nào để thay đổi múi giờ biểu đồ hoặc thời gian đồng hồ ở dưới cùng của biểu đồ không?

Bạn có thể thay đổi múi giờ biểu đồ và / hoặc thời gian ở thanh dưới cùng bằng cách nhấp vào đồng hồ hoặc trong cài đặt biểu đồ trong tab Múi giờ / Phiên.