Một người dùng lừa đảo tôi. Bạn có thể cho tôi địa chỉ IP / email / thông tin đăng nhập của người đó không?

Nếu bạn tin rằng bạn đã bị một trong những người dùng của chúng tôi lừa đảo, thì chúng tôi khuyên bạn nên đến cảnh sát hoặc đến các cơ quan chức năng thích hợp khác và nộp đơn khiếu nại. TradingView sẽ sẵn lòng hợp tác đầy đủ với bất kỳ yêu cầu chính thức nào của cơ quan đó và cung cấp thông tin mà họ có. Họ có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại security@tradingview.com. Chúng tôi luôn làm việc với cảnh sát và giúp họ với bất kỳ loại điều tra nào.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đã xuất bản một bài đăng trên blog trong đó chúng tôi cảnh báo người dùng không bao giờ tin tưởng một cách mù quáng vào những người dùng khác, bất kể họ được đánh giá thấp hay được đánh giá cao.