Tôi có một gói nâng cấp và tôi đã bị MOD cấm. Tôi có được hoàn tiền không?

Nếu bạn bị người điều hành cấm, thì bạn đã vi phạm một trong các Quy tắc nội bộ của chúng tôi. Để tìm thấy chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra tin nhắn riêng tư của bạn. Mỗi lệnh cấm đi kèm với một tin nhắn riêng của người điều hành giải thích quy tắc chính xác nào đã bị vi phạm.

Mọi người dùng, bằng hành động đăng ký vào TradingView, đã xác nhận đã đọc các quy tắc này và đồng ý tuân theo chúng. Điều này đúng với mọi người dùng, bất kể họ đang ở trên gói miễn phí hay gói trả phí. Không có điều trị đặc biệt cho người dùng trả tiền khi nói đến các hoạt động xã hội của họ trên trang web.

Vì bạn trả tiền cho các công cụ, tính năng và dữ liệu thị trường trên TradingView, tất cả những thứ này vẫn có sẵn cho bạn trong thời gian cấm, không có căn cứ để hoàn lại tiền.