Làm sao cài đặt cảnh báo trong bộ lọc?

Đặt bộ lọc ưa thích của bạn:


Sau đó chỉ cần nhấp vào biểu tượng Bật thông báo hoặc bật nó ngay từ menu thả xuống Màn hình:

Bạn sẽ nhận được thông báo khi một biểu tượng mới khớp với các tham số của bộ lọc.

Nhấp vào nhật ký Cảnh báo để kiểm tra các thông báo trong quá khứ.

Tất cả người dùng được hưởng cảnh báo sàng lọc không giới hạn.