Tôi có thể làm gì để ngừng xem mọi tin nhắn từ một người dùng cụ thể?

Nếu bạn không quan tâm đến tin nhắn của người dùng khác, vì bạn không thấy chúng thú vị hoặc gây khó chịu, thì bạn có thể thêm người dùng đó vào danh sách bỏ qua của mình. Khi bạn đã thực hiện điều đó, bạn sẽ không còn thấy bất kỳ tin nhắn công khai hoặc riêng tư nào của người dùng nữa. Danh sách bỏ qua là một tính năng trò chuyện và chỉ áp dụng cho các tin nhắn: bạn vẫn có thể thấy bất kỳ nhận xét, ý tưởng hoặc tập lệnh nào của người dùng trong danh sách bỏ qua của bạn.

Xin lưu ý những điều sau:

  • Chúng tôi không thông báo cho người dùng khi bạn thêm anh ấy / cô ấy vào danh sách bỏ qua của bạn.
  • Không có giới hạn về số lượng người dùng bạn có thể bỏ qua.
  • Bạn không thể thêm người điều hành vào danh sách bỏ qua của bạn.

Bạn có thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ người dùng nào bằng cách nhấp chuột phải vào người dùng và chọn Bỏ qua từ menu ngữ cảnh.

Trong trường hợp bạn đổi ý và muốn xem lại tin nhắn của ai đó, bạn có thể mở danh sách bỏ qua, tìm tên và xóa nó khỏi danh sách.