Nến, thanh hoặc hình vẽ trông mờ

Chỉ cần nhấn Ctrl +/- để đặt thu phóng trình duyệt của bạn thành 100% và làm mới trang - điều đó sẽ khắc phục vấn đề.