Sự cố với cảnh báo trên spread của một mã

Trong biểu đồ spread, các bars thời gian thực được xây dựng trên dữ liệu tick, trong khi các bars lịch sử được xây dựng dựa trên dữ liệu phút. Lý do cho sự khác biệt này là dữ liệu tick của biến động giá trong một �bar không được bao gồm trong các bar lịch sử. Đây là đặc thù của cách tính biểu đồ spread. Chuỗi các chuyển động giá trong nến đóng một phần quan trọng trong việc xây dựng các spread bars trong thời gian thực. Một máy chủ cảnh báo xử lý dữ liệu nhận được trong thời gian thực, trong khi máy chủ biểu đồ của bạn cũng có thể tính toán một phần dữ liệu lịch sử. Do đó, các bars được xây dựng trên cả hai máy chủ có thể không khớp. Do đó, khi mở biểu đồ, bạn có thể thấy một loạt các bars khác với bars được sử dụng bởi cảnh báo và cảnh báo sẽ phát ra, từ quan điểm của bạn, không chính xác.

Hiện tại, không có giải pháp cho hành vi này, do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt cảnh báo trên các biểu đồ spread.