Sự cố với cảnh báo về một tập lệnh tùy chỉnh

Một số chỉ báo và chiến lược có thể có khả năng được vẽ lại và nếu cảnh báo của bạn được đặt trên một kịch bản như vậy, hành vi cảnh báo và hành vi biểu đồ có thể khác nhau. Các tập lệnh dễ bị vẽ lại có thể hiển thị các kết quả khác nhau khi sử dụng dữ liệu lịch sử và thời gian thực. Sự khác biệt này có thể được quan sát khi thêm tập lệnh vào biểu đồ: đợi cho đến khi tập lệnh biên dịch và tính toán trên dữ liệu thời gian thực và làm mới trang sau đó.

Việc vẽ lại có thể được gây ra bởi một số lý do. Hiện tại, không có cách giải quyết cho hành vi này. Vì điều này, chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên đặt cảnh báo trên các tập lệnh dễ bị vẽ lại.