Tôi muốn luyện tập giao dịch mà không phải bị chịu rủi ro với tiền thật. Làm thế nào để tôi làm thế?

Bạn có 2 lựa chọn:

1. Paper trading. Nó được thiết kế để thực hiện giao dịch mô phỏng trên TradingView mà không gặp rủi ro về tiền thật. Để thực hành giao dịch bằng Giao dịch giấy, chỉ cần mở biểu đồ, sau đó mở Bảng giao dịch ở phía dưới và chọn Giao dịch giấy giữa các nhà môi giới.

2. Tài khoản demo của Broker. Hầu hết các nhà môi giới được hỗ trợ trong TradingView đều cung cấp tài khoản demo mà bạn có thể sử dụng để giao dịch. Bạn cần tạo tài khoản demo trên trang web của nhà môi giới, sau đó chọn nhà môi giới trong Bảng giao dịch dưới cùng của biểu đồ của bạn và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của tài khoản demo của nhà môi giới.