Tôi muốn đặt lệnh mà không cần phải xác nhận chúng mỗi lần

Bạn có thể kích hoạt Chế độ im lặng - các lệnh sẽ được đặt ngay khi bạn nhấp vào nút mua / bán trong bảng điều khiển nổi hoặc chọn một trong các tùy chọn trong menu ngữ cảnh biểu đồ. Bạn cũng có thể sử dụng menu khi nhấn dấu +. Lưu ý rằng Cửa sổ đặt lệnh sẽ không được mở trong trường hợp này.