Chiến lược tính toán sai trên các loại biểu đồ không tiêu chuẩn (Heikin Ashi, Renko, v.v.)

Trên TradingView, chúng ta có thể áp dụng chiến lược cho mọi loại biểu đồ, kể cả những loại không tiêu chuẩn như Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Point and Figure và Range. Do tính chất tổng hợp vốn có của các mức giá trên các biểu đồ không tiêu chuẩn, nên các kết quả backtest được tính toán dựa trên mức giá của các biểu đồ không tiêu chuẩn thường không tạo ra kết quả đại diện cho các điều kiện thị trường thực.

Lệnh chiến lược được thực hiện bằng cách sử dụng giá trị OHLC của biểu đồ, như được ghi lại trong Hướng dẫn sử dụng của Pine. Ví dụ: chiến lược chạy trên biểu đồ Renko sẽ sử dụng các mức giá từ các viên gạch Renko thay vì từ giá thị trường thực. Các trang Trung tâm trợ giúp của chúng tôi giải thích các tính năngtính toán của chiến lược. Các mức gạch Renko, không liên quan đến giá thị trường thực tế tại mọi thời điểm, sẽ thực hiện các đơn đặt hàng bằng giá của chính mình, nhờ đó, sẽ không tạo ra kết quả chiến lược đáng tin cậy. Điều này là do sự hình thành của các hộp trong thời gian thực khác với dữ liệu lịch sử được ghi lại.

Hãy cân nhắc chiến lược đơn giản sau:

Trên biểu đồ tiêu chuẩn sử dụng nến thông thường, hệ thống tạo ra kết quả khá bình thường. Hệ thống cũng sẽ tạo ra kết quả chính xác như vậy trên mọi loại biểu đồ tiêu chuẩn khác: Thanh, Nến rỗng, Đường, Vùng hoặc Đường cơ sở.

Tuy nhiên, nếu chạy cùng một chiến lược trên mọi loại biểu đồ không chuẩn, bạn sẽ nhận được các kết quả khác nhau không thể lặp lại trên thị trường thực. Ví dụ: trên biểu đồ Renko, chúng tôi có:


Các kết quả này được tính toán bằng cách sử dụng giá tổng hợp của biểu đồ Renko, rất có thể không phản ánh lượng khớp lệnh thực tế mà bạn nhận được nếu giao dịch thực.

Tại sao chúng tôi cho phép các chiến lược chạy trên các biểu đồ không tiêu chuẩn?

Các phương pháp khác nhau được sử dụng để diễn giải hành động giá khi dựng biểu đồ không tiêu chuẩn có thể cung cấp cho các nhà giao dịch góc nhìn ban đầu khi phân tích thị trường. Nhà giao dịch hiểu những lợi thế và hạn chế của mình sẽ thấy các biện pháp này hữu ích. Chúng tôi cung cấp các công cụ và tin rằng nhà giao dịch có quyền chọn những công cụ họ muốn sử dụng để giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn coi mình có nhiệm vụ cảnh báo cộng đồng: hãy thận trọng khi sử dụng các chiến lược trên các loại biểu đồ không tiêu chuẩn. Hãy sử dụng các chiến lược này theo cách riêng tư nếu bạn muốn, nhưng để bảo vệ cộng đồng, chúng tôi sẽ kiểm duyệt các ấn phẩm tập lệnh sử dụng chiến lược trên các biểu đồ không tiêu chuẩn.