Bấc Renko (wicks) là gì?

Bấc cho thấy sự chuyển động giá so với hộp trước đó. Khi thanh được hình thành, giá có thể di chuyển lên hoặc xuống mà không thay đổi đủ để tạo thành một hộp mới. Biến động giá đó là những gì bấc cho thấy.

Bấc được bật theo mặc định trên biểu đồ Renko. Bạn có thể điều chỉnh màu bấc và bật / tắt chúng trong tab Biểu tượng của hộp thoại Cài đặt biểu đồ.


Xin lưu ý rằng các hộp Renko cùng với bấc của chúng được xây dựng dựa trên giá đóng cửa của các thanh giá gốc. Các hộp Renko sử dụng các thanh giá làm nguồn dữ liệu.