Chỉ báo khối lượng trên biểu đồ của tôi trông kỳ lạ hoặc hiển thị giá trị 0 (hoặc n / a)

Chúng tôi nhận dữ liệu khối lượng giao dịch cho hầu hết các mã có sẵn trên TradingView.

Tuy nhiên, có một số mã không có dữ liệu khối lượng. Các cặp Forex và CFD từ FOREX.COM (FOREXCOM :) thiếu thông tin này. ICE (FX_IDC :) không gửi khối lượng cho các khung thời gian dựa trên hàng ngày, trong khi nó có sẵn trên các biểu đồ trong ngày. Chúng tôi không tính toán khối lượng cho CFD của chính chúng tôi được gắn nhãn là mã đánh dấu TVC (TVC :). Một số cặp tiền điện tử và hầu hết các chỉ mục cũng hiển thị không áp dụng khi các chỉ số khối lượng được áp dụng. Trên thực tế, chúng tôi luôn hiển thị khối lượng khi chúng tôi nhận được từ nhà cung cấp dữ liệu.

Trong một số trường hợp, chúng tôi không có khối lượng giao dịch, nhưng khối lượng đánh dấu có sẵn (nó cho biết số lượng cập nhật giá), mặc dù nó có thể trông kỳ lạ. Ví dụ: chúng tôi nhận được một khối lượng đánh dấu cho TOTAL: