Tôi muốn xem mã nguồn của một chỉ báo tích hợp

Rất nhiều chỉ số tích hợp của chúng tôi được mã hóa trong Pine Script. Bạn có thể xem mã nguồn của từng chỉ báo ngay từ Pine Editor. Chỉ cần nhấp vào nút Mới và bạn sẽ thấy tất cả các phần dựng sẵn có của Pine:

Nhấp vào tiêu đề Chỉ báo và mã Pine Script sẽ xuất hiện trong cửa sổ Trình chỉnh sửa. Sửa đổi mã, nếu bạn cần, và sau đó áp dụng nó vào biểu đồ của bạn.