Tôi muốn xem mã nguồn của tập lệnh tích hợp

Các tập lệnh tích hợp là các chỉ báo hoặc chiến lược được viết bởi TradingView; không được xuất bản trong Tập lệnh Cộng đồng. Bạn có thể tải các tập lệnh tích hợp sẵn trên biểu đồ thông qua nhóm "Kỹ thuật" trong lựa chọn ngăn bên trái của hộp thoại "Chỉ báo, Số liệu & Chiến lược" có sẵn từ nút ở đầu biểu đồ.

Hầu hết các tập lệnh cài sẵn đều sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine Script™, nhưng không phải tất cả. Ví dụ: tập lệnh Khối lượng Giao dịch và Mô hình Biểu đồ của chúng tôi không sử dụng Pine Script™; do đó không có sẵn các mã nguồn này.

Có hai cách để bạn có thể truy cập mã nguồn của các chỉ báo tích hợp.

Phương pháp 1

Trong Trình chỉnh sửa Pine, sử dụng nút "Mở" ở trên cùng bên phải và chọn "Tập lệnh tích hợp..." để xem danh sách các tập lệnh tích hợp được viết bằng Pine. Khi bạn chọn một trong số các tập lệnh này, mã nguồn của tập lệnh sẽ tải trong Trình chỉnh sửa. Từ đó, bạn có thể lưu một bản sao mã dưới dạng tập lệnh cá nhân. Những thay đổi bạn thực hiện đối với tập lệnh đó sẽ không ảnh hưởng đến tập lệnh tích hợp ban đầu của TradingView.

Phương pháp 2

Khi bạn đã tải tập lệnh tích hợp sẵn trên biểu đồ, hãy hiển thị menu bật lên của tập lệnh đó bằng cách di chuột qua tên của tập lệnh và nhấp vào biểu tượng "Mã nguồn" ("{ }") của tập lệnh đó nếu có. Nếu không tồn tại, phần tích hợp sẵn không sử dụng Pine Script™ nên không sẵn có mã nguồn.

Khi mã nguồn tích hợp sẵn có, thì sẽ xuất hiện trong Trình chỉnh sửa với nền màu xám cho biết mã đó ở chế độ chỉ đọc. Từ đó, bạn có thể tạo bản sao của mã nguồn bằng cách mở menu "Khác" của Trình chỉnh sửa (ba dấu chấm ở trên cùng bên phải) và chọn "Lưu dưới dạng...". Sau đó, bạn sẽ có thể điều chỉnh bản sao đó theo cách bạn thấy phù hợp.