Tôi không thể tìm thấy một chỉ báo (Khối lượng, MACD, Ichimoku hoặc khác)

Tất cả các chỉ số có sẵn có thể được tìm thấy trong hộp thoại Các chỉ số. Nhấp vào nút Chỉ báo trên thanh công cụ trên cùng, bắt đầu nhập tên của chỉ báo và sau đó nhấp vào chỉ báo ở phía bên phải của hộp thoại để bật.