Tôi đã quên tên người dùng / mật khẩu của mình và muốn khôi phục quyền truy cập vào TradingView

Nếu bạn không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu, hãy thử lấy nó từ trình duyệt.

Nếu điều đó không giúp ích, hãy nhấp vào nút Quên mật khẩu hoặc nút Đăng nhập trong hộp thoại đăng nhập.

Bạn nên nhập email được sử dụng trong quá trình đăng ký hoặc số điện thoại được xác minh. Bạn cũng có thể nhập tên người dùng của mình vào trường tìm kiếm nếu bạn nhớ nó nhưng không thể nhớ các chi tiết khác.

Sau đó, bạn sẽ thấy một số cách nhận liên kết khôi phục mật khẩu.

1. Địa chỉ email đã đăng ký

2. Số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn

3. Nếu bạn đã đăng ký thông qua đăng nhập xã hội, bạn sẽ có thể đăng nhập bằng cùng thông tin đăng nhập

Xin lưu ý rằng phục hồi tài khoản không có sẵn trên các ứng dụng di động tại thời điểm này. Vui lòng sử dụng phiên bản trình duyệt của chúng tôi để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn.