Tại sao điểm danh tiếng và ý tưởng được xuất bản của tôi khác nhau trên các phiên bản trang web khác nhau?

Các ý tưởng được đăng và điểm danh tiếng gắn liền với một cộng đồng cụ thể (trang web địa phương). Nói cách khác, bạn đạt được điểm danh tiếng dựa trên phiên bản trang web được sử dụng để xuất bản một ý tưởng ở nơi đầu tiên. Chúng tôi không hợp nhất các điểm danh tiếng, đó là lý do tại sao số liệu thống kê hồ sơ của bạn có thể trông khác nhau tùy thuộc vào phiên bản trang web bạn chọn. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho các điểm danh tiếng. Tất cả các số liệu thống kê khác (lượt xem, lượt thích, ý tưởng, người theo dõi) xuất hiện theo cùng một cách bất kể phiên bản trang web địa phương. Cũng xin lưu ý rằng những người dùng khác chỉ có thể xem các ý tưởng được xuất bản dựa trên phiên bản ngôn ngữ đã chọn của trang web.